Υπέρ της Αξωνικής Στεφανιογραφίας στα ΤΕΠ

Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας

Ομιλία του κ. Κωνσταντίνου Μιχαηλίδη με θέμα: ”Υπέρ της Αξων

 

ικής Στεφανιογραφίας στα ΤΕΠ

elGreek